Dankwoord

Dit project zou niet mogelijk zijn geweest zonder de bijdragen en de steun van een aantal mensen. Daarom willen we hen hier expliciet bedanken.

Dit project startte op initiatief van Sarah Strauven in haar voormalige werkcontext. Haar toenmalig diensthoofd Ellen Goeleven was van in het begin enthousiast over het voorstel en zag het potentieel van het project in. In haar functie als psycholoog bij Fedasil kreeg Sarah de tijd en de financiële ondersteuning om de eerste fase van het project te verwezenlijken.

Johan Op De Beeck maakte net als Sarah deel uit van het Comité Vluchtelingen van het Belgisch Instituut voor Psychotraumatologie (BIPe) en hij was meteen enthousiast om het project mee te leiden. We deden beroep op andere leden van BIPe voor bijkomende hulp. We danken Manoëlle Hopchet en Nicole Ruysschaert die ons ondersteund hebben met zorgvuldig advies en suggesties bij de selectie van de oefeningen. Hun expertise op het vlak van stabiliserende oefeningen bij trauma maakten dat dit project een grotere klinische validiteit heeft.

Het is dankzij Joke Impens dat de samenwerkingsmogelijkheden met Mindspring voor dit project duidelijk werden. Zij ondersteunde ons project vanuit haar visie dat asielzoekers en vluchtelingen baat hebben bij kwalitatieve psychoeducatie en ze voorzag een rol voor onze oefeningen weggelegd in de Mindpspringcursus. Mindspring heeft bovendien ook enkele trainers afgeleverd die intensief hebben meegewerkt aan het project.

Uiteraard zouden we geen project hebben als we niet konden rekenen op de mensen die de oefeningen met veel zorg en aandacht vertaald hebben en die ons hebben geadviseerd over de culturele geschiktheid van de gekozen oefeningen: Mohamad Al Adawi en Esra’a Mohamed (Arabisch), Malika Amarkhail (Russisch), P. (Servokroatisch), Najeeb Basharmal (Pashtu), Naylufar Mir (Dari), Christine Van der Heyden (Frans), Antje Urbahn en Helge Fester (Duits) en Liu Costa Goncalves (Portugees).

We zijn vol bewondering voor de mensen die zich geëngageerd hebben om de oefeningen in te spreken. Er was veel vertrouwen nodig om zich in het onbekende te wagen en uit de comfortzone te treden. Dit geldt des te meer voor de mensen die niet eerder vertrouwd waren met het geven van dergelijke oefeningen. We danken elk van hen om de toewijding, het geduld en de zorg die ze aan de dag hebben gelegd: Mohamad Al Adawi en Esra’a Mohamed (Arabisch), Malika Amarkhail (Russisch), P. (Servokroatisch), Najeeb Basharmal (Pashtu), Naylufar Mir (Dari), Géraldine Lienart (Frans), Helge Fester (Duits), Tine Mathijs (Nederlands), Liu Costa Goncalves (Portugees) en Caitlin Mullin (Engels).

Onze grote dank gaat ook uit naar Sofie Meelberghs, wiens rol cruciaal en onmisbaar was in dit project. Ze heeft de audio-opnamen en de montage van de opnamen voor haar rekening genomen. Even groot is onze bewondering en erkenning voor haar werk dat door de complexiteit van de vele talen een grote beproeving bleek.

We danken ook Anik Serneels, Myriam Iliano, Peggy Devalck en Poh Lin Lee voor het nalezen van sommige onderdelen van de tekst.

Ten slotte, willen we de stille weldoeners bedanken die ons financieel gesteund hebben om dit project tot een goed einde te brengen. Met ontroering vernamen we hoezeer zij mensen op de vlucht in hun hart sluiten. We hopen hen eer aan te doen met het eindresultaat.