Voorwoord

Het idee

Sinds jaren werken we met asielzoekers en vluchtelingen als klinisch psychologen. In onze begeleidingen komt het geregeld voor dat we ademhalings- en ontspanningsoefeningen voorstellen en dat mensen hier met veel interesse op ingaan.
Mensen gaven ons aan dat ze deze oefeningen erg waardeerden maar ze vertelden ons ook dat ze moeite hadden om ze te integreren in hun dagelijks leven of om ze toe te passen op momenten dat ze er nood aan hadden. Toen kwamen we op het idee om ademhalings-en ontspanningsoefeningen op te nemen in verschillende talen en deze in digitaal formaat toegankelijk te maken voor asielzoekers en vluchtelingen. Omdat tegenwoordig de meeste mensen een telefoon hebben waarmee ze digitale bestanden kunnen downloaden, hebben we zowel de teksten als audiobestanden op onze website gedeeld.

Voor wie

Omdat we het erg belangrijk vinden dat de oefeningen toegankelijk zijn voor iedereen die er wat aan zouden hebben, ongeacht hun verblijfsstatuut of financiële middelen, delen we de vertaalde teksten en de digitale opnamen, graag kosteloos. De oefeningen kunnen zowel gebruikt worden door mensen die zelf aan de slag willen gaan met hulpbronnen als door hulpverleners die op zoek zijn naar materialen om hun begeleidingen te verrijken.

Belangrijke mededelingen

We willen benadrukken dat we geenszins de pretentie te hebben om te geloven dat deze oefeningen dé oplossing zijn voor het veelvuldige lijden die sommige mensen op de vlucht met zich meedragen. Soms zijn ze een grote houvast voor mensen, anderen hebben er niets aan.
We willen ons behoeden voor een vorm van westers kolonialisme waarbij we het eigen denken over moeilijkheden en vooral onze ideeën over de juiste oplossingen opdringen aan anderen. Bovendien zijn we er ons van bewust dat de problemen waarmee vluchtelingen kampen, vaak ontstaan zijn in een bredere sociopolitieke context en mensenrechtenschendingen. Onze visie verzet zich dan ook tegen de neiging om dit soort lijden te individualiseren, pathologiseren en te medicaliseren.
We hopen dat deze oefeningen met veel zorg en respect geïntegreerd worden in een globale begeleiding gericht op het samen bedenken van wat helpend zou kunnen zijn.

Vele oefeningen komen voort of zijn verbonden aan eeuwenoude geloofs-en wijsheidstradities uit verschillende hoeken van de wereld. Het is belangrijk om ons ervan bewust te zijn en te erkennen dat vele van deze tradities, zoals de yoga, zelf ooit onderwerp waren van vervolging. We danken de mensen die toestemming hebben gegeven om hun versies van dit soort oefeningen te mogen gebruiken in dit project. Sommige oefeningen komen uit specifieke bronnen en de referenties hiervan hebben we ook meegegeven. Voor enkele oefeningen was het onmogelijk om de herkomst te bepalen en zijn ze gemeengoed. De oefeningen zonder referenties zijn dan ook onze versies hiervan.

De unieke aanpak van ons project is het resultaat van ons eigen werk en we zouden het dan ook erg op prijs stellen dat jullie ons werk eerbiedigen, er eerlijk gebruik van maken en correct naar verwijzen.

Dit project is tot stand gekomen met weinig financiële middelen. Daar waar we niet alle vertalingen hebben kunnen verwezenlijken, hebben we de Engelstalige tekst behouden. Op die manier beogen we toch een zo groot mogelijke uniformiteit over alle teksten heen.